Aby zapoznać się ze szczegółowymi opisami działań zaplanowanych w Twojej miejscowości, kliknij jeden z poniższych przycisków:

     

     

     

     

W przypadku dostępności miejsc, w projekcie będą mogły wziąć udział osoby także z innych miejscowości. W razie pytań, [skontaktuj] się z nami.

     

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Powiatu Myśliborskiego.