Kto może wziąć udział?

W projekcie (w wybranym działaniu/działaniach) może wziąć udział każdy mieszkaniec Różańska, Sarbinowa, Warnicy, Rychnowa, Mostkowa, Moczkowa w wieku co najmniej 60 lat (liczone na dzień, w którym dana osoba bierze udział w szkoleniu/wykładzie/wyjeździe itp.). Jest to wymóg konieczny, wynikający z wytycznych ministerstwa. Osoby młodsze (nawet mające 59 lat) niestety nie mogą wziąć udziału w projekcie :( 

W przypadku dostępności miejsc, w projekcie będą mogły wziąć udział osoby także z innych miejscowości.

Czy udział w projekcie jest odpłatny?

Wszystkie działania (szkolenia, wykłady, wycieczki itp.) są całkowicie darmowe. Fundusze na realizację projektu pochodzą z budżetu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020) oraz Powiatu Myśliborskiego.

Jak można się zgłosić?

Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy. Formularz w wersji papierowej dostępny będzie u każdej z niżej wymienionych osób. W wersji elektronicznej (do pobrania i samodzielnego druku) jest dostępny tutaj:

Kiedy można się zgłosić?

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie na bieżąco od 20 maja.

Ze względu na to, że liczba miejsc na poszczególne działania jest ograniczona, stosowane będą dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

  • wiek powyżej 70 lat +4 pkt,
  • wiek powyżej 80 lat +7 pkt,
  • samotność (brak męża/żony, partnera/partnerki) +3 pkt,
  • trudna sytuacja materialna +4 pkt,
  • mężczyźni +5 pkt,
  • brak uczestnictwa we wcześniejszych projektach dla seniorów +7 pkt.

W przypadku nadmiaru chętnych, do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby, które "uzyskają" najwięcej punktów rekrutacyjnych.

 

     

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz Powiatu Myśliborskiego.