W wielu miastach naszego regionu funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku, będące miejscami spotkań i aktywności seniorów. Niestety na obszarach wiejskich brak jest tego typu instytucji, a seniorzy pozostawieni są sami sobie...

Dlatego dla wyeliminowania istniejących dysproporcji podjęliśmy się w 2014 r. realizacji szeroko zakrojonego, wieloletniego przedsięwzięcia na rzecz środowiska seniorów, skupiając swoje działania wyłącznie na terenach wiejskich, ubogich w jakąkolwiek ofertę spędzania czasu wolnego, z utrudnionym dostępem do instytucji kultury, wymagających szczególnego wsparcia.

W pierwszym roku przeprowadziliśmy pilotaż projektu „Pora Seniora”. Wzięło w nim udział 52 mieszkańców Różańska. W kolejnym roku do projektu zaprosiliśmy seniorów z Warnicy, Krześnicy, Cychr oraz Sarbinowa (w sumie 121 osób). W latach 2017-2018 r. z senioralnego przedsięwzięcia skorzystali także mieszkańcy Rychnowa, Mostkowa i Moczkowa (gm. Barlinek), Golenic i Chłopowa (gm. Myślibórz) oraz Karska (gm. Nowogródek Pomorski). Liczba zadowolonych uczestników przekroczyła 200!

We wrześniu 2018 r. nasz projekt zdobył prestiżowe wyróżnienie w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich p. Adama Bodnara. W dowód uznania projekt został wpisany do tzw. "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". Jest to Księga, w której Rzecznik Praw Obywatelskich wyróżnia najlepsze i najważniejsze przedsięwzięcia senioralne w Polsce, rekomendując ich wdrożenie winnych częściach kraju.

W 2019 r. podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej! Projekt będzie realizowany we wszystkich pięciu gminach Powiatu Myśliborskiego, a z jego oferty skorzysta co najmniej 250 seniorek i seniorów z trzynastu różnych wsi!

Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w projekcie „Pora Seniora”. Wierzymy, że zaproponowane aktywności spełnią Państwa oczekiwania, stanowiąc atrakcyjną odskocznię od codzienności. Życzymy wielu inspiracjujących spotkań i otwarcia na nowe cenne doświadczenia.

 

 

Maciej Patynowski

KIEROWNIK PROJEKTU „PORA SENIORA”
PREZES POLSKIEJ FUNDACJI
SPOŁECZEŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZEGO

     

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Powiatu Myśliborskiego oraz Gminy Dębno