Podczas zajęć poznacie "moc" systematycznej gimnastyki ciała i umysłu wydłużającej czynne życie człowieka, poprawiającej pamięć, szybkość myślenia, zdolności twórcze, motorykę, koordynację ciała.

Każdy z ośmiu dni zajęć podzielony będzie na dwie części:

 • część intelektualno-ruchową obejmującą zapoznanie i przećwiczenie metod służących usprawnianiu motoryki, koordynacji ciała poprzez proste ćwiczenia i różnorodne zabawy integracyjno-ruchowe a także metody ćwiczenia umysłu (zabawy i gry dydaktyczne, łamigłówki, ćwiczenia polepszające kojarzenie, koncentracje oraz usprawniające pamięć),
 • część artystyczną obejmującą zapoznanie i przećwiczenie różnorodnych technik zwiększających (podtrzymujących) sprawność manualną, rozwijających ekspresję i twórcze myślenie (malarstwo, zdobnictwo, dekoratorstwo).

Kiedy? październik - grudzień 2019. Odbędą się dwa cykle zajęciowe (dla dwóch grup). Każdy cykl potrwa 8 dni x 4 godziny (łącznie 32 godziny).

Gdzie? Zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej.

Liczba uczestników: dwie grupy po 10 osób. 

Prowadząca: Magdalena Stanisławska-Patynowska – specjalistka w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i geragogiki; posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi (m.in. w charakterze terapeuty zajęciowego w dziennych i całodobowych domach pobytu osób starszych).

W ramach ubiegłorocznej edycji projektu zapraszaliśmy Was na cotygodniowe wykłady, pogadanki i spotkania o tematyce medycznej. W tym roku będziemy kontynuować ten cykl, ale skupimy się na zagadnieniach dotyczących opieki nad schorowanymi osobami starszymi. W konsultacji z lekarzem geriatrą wypracowaliśmy zestaw tematów, które poruszymy podczas planowanych zajęć.

Przykładowe tematy:

 • Zasady opieki nad pacjentem po udarze mózgu.
 • Organizacja i formy opieki nad osobami starszymi w Polsce. Charakterystyka opieki długoterminowej.
 • Zasady opieki nad osobą starszą poruszająca się, zasady opieki nad osobą starszą unieruchomioną.
 • Zasady wsparcia dla osób starszych z chorobami układu krążenia.
 • Odmienności medycyny geriatrycznej - przeciwwskazania do stosowania leków, jatrogenne zespoły lekowe.
 • Odleżyny - powstanie, skutki, profilaktyka.
 • Zasady żywienia osób starszych i przewlekle chorych.

Kiedy? wrzesień - grudzień 2019. Zrealizowanych zostanie 10 spotkań (każde potrwa ok. 2 godz.).

Gdzie? Zajęcia odbywać się będą w świetlicy wiejskiej.

Prowadząca: Halina Wojciechowska – wykształcenie wyższe pielęgniarskie, naczelna pielęgniarek w szpitalu powiatowym w Barlinku, kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ponad 10 lat doświadczenia w szkoleniu opiekunów osób starszych.

Podczas zajęć zapoznamy Was z najnowszych trendami rękodzielniczymi. Pokażemy, jak w sposób niezwykle kreatywny łączyć techniki typu decopage, scrapbooking, czy cardmaking, z którymi zapoznaliśmy Was we wcześniejszych projektach.

 • Każdy Uczestnik warsztatów zamieni szlachetne białe wydmuszki gęsie na stare, niemal kamienne, patynowane. Sam wykona i udekoruje dekorami przestrzennymi wydmuszki, pomaluje, postarzy różnymi technikami. Każdy uczestnik wykona 3-4 wydmuszki gęsie trzema różnymi metodami.
 • Każdy wykona także „Exploding Box okolicznościowy”, czyli kartkę w formie pudełka, które po otwarciu rozkłada się i odkrywa co ma w środku. Można tam włożyć łakocie, biżuterię zdjęcia lub inny drobiazg...

Kiedy? Cykl zajęciowy potrwa 3 dni x 4 godz. (łącznie 12 godzin) i odbędzie się w lipcu/sierpniu.

Liczba uczestników: ok. 10-12 osób.

Prowadzące: Anna Mikuś i Edyta Tyszka ze Szczecina, nauczycielki od kilku lat hobbystycznie zajmujące się kreatywnym rękodziełem; inicjatorki i opiekunki szkolnych kół artystycznych „Hand Made”.

W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych kontynuować będziemy kurs marszu z użyciem kijów nordic walking. Nowi uczestnicy otrzymają bezpłatnie kijki.

Nordic walking to popularna forma rekreacji ruchowej uprawiana na świeżym powietrzu. Regularny i umiejętny trening poprawia kondycję, wzmacnia mięśnie, pozwala spalić ok. 40% więcej kalorii niż tradycyjny spacer, dotlenia i poprawia wydolność układu oddechowego i krążenia, uaktywnia nawet 90% mięśni, wzmacnia stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłup, pomaga walczyć ze stresem.

Kiedy? czerwiec-wrzesień 2019. Odbędzie się 46 godzin zajęć (średnio 2 godziny tygodniowo).

Liczba uczestników: min 10 osób.  

Dodatkowe informacje: atrakcją w ramach kursu będzie wspólny wyjazd (z seniorami z Golenic) na Mistrzostwa Polski w Nordic Walking w Barlinku (impreza planowana jest na sobotę 14 września 2019).

Zorganizujemy dla Was, oraz seniorów z pozostałych ośmiu wsi objętych projektem, dwa wyjazdy do Gorzowa Wielkopolskiego lub Szczecina (w zależności od dostępnej oferty/repertuaru), gdzie będziecie mogli skorzystać z oferty kulturalnej wybranych instytucji (np. Teatr Polski w Szczecinie, Teatr Współczesny w Szczecinie, Filharmonia Szczecińska, Teatr im. J.Osterwy w Gorzowie, Filharmonia Gorzowska, Kino).

Udział w wyjazdach, jak we wszystkich innych działaniach, będzie zupełnie darmowy. Finansujemy koszty dojazdu autokarem oraz biletów wstępu!

Kiedy? wrzesień - grudzień 2019. Dokładne terminy zostaną podane jesienią.

„Fitness Senior" to 20-godzinny cykl zajęć z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej i pilates. Po zakończeniu kursu nordic walking (ok września), "Fitness Senior" stanowić będzie kontynuację aktywności ruchowej (październik-grudzień).

Dzięki regularnym ćwiczeniom poprawicie kondycję, zmniejszycie ryzyko kontuzji, wzmocnicie mięśnie, czy dotlenicie organizm. Szczególnie ważne będą tutaj zajęcia pilates, przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej. Pilates to trening przeznaczony dla osób w każdym wieku, jednak seniorzy, którzy uczęszczają na tego typu zajęcia zyskują nie tylko sprawne ciało, ale również doskonałe samopoczucie.

Pilates jest całkowicie bezstresowy i bardzo efektywny. Poprawia wygląd ciała, eliminuje problemy związane z równowagą. Istotą ćwiczeń jest spinanie i rozluźnianie mięśni. Głównym celem treningu jest poprawa elastyczności, siły oraz świadomości własnego ciała. Co ciekawe, pilates pełni także funkcje terapeutyczne - niweluje bóle kręgosłupa oraz stawów.

Bardzo ważne jest także to, iż trening ten uczy poprawnego oddychania. Ćwiczenia wykonywane w tej technice przeznaczone są dla każdego, nawet dla osób, które bardzo długo nie ćwiczyły - dla nich, trening pilates będzie łagodną formą powrotu do aktywności fizycznej.

Kiedy? październik - grudzień 2019.

Gdzie? Zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Liczba uczestników:  min 10 osób.

W budżecie projektu zaplanowaliśmy pulę środków w wysokości 9 tys. złotych na wsparcie finansowe Senioralnych Inicjatyw Oddolnych zgłoszonych przez Was!

Inicjatywa oddolna może mieć bardzo różną formę np.: wytyczenie ścieżki rowerowej, wykonanie prac porządkowych w nieestetycznych punktach wsi, organizacja festynu, zabawy choinkowej dla dzieci, warsztatów rękodzieła, rajdu rowerowego, zawodów sportowych, warsztatów muzycznych, pleneru malarskiego, białkowanie drzew, stworzenie makiety wsi, sadzenie drzewek, wykonanie karmników dla zwierząt itd. Paleta pomysłów jest w zasadzie nieograniczona!

Na jedną inicjatywę można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 600 złotych, zatem w ramach projektu, do grudnia 2019 r. dofinansowanych zostanie co najmniej piętnaście różnych inicjatyw oddolnych. W przypadku szczególnie wartościowych inicjatyw oddolnych organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia (ponad wskazany limit) puli środków na owe inicjatywy.

Reasumując: Wy wymyślacie inicjatywy a my pokrywamy koszty materiałów, narzędzi niezbędnych do jej realizacji!

Regulamin naboru inicjatyw oraz szablon wniosku o dofinansowanie znajdziecie w zakładce "Kontakt"

Dodatkowe informacje: osobą do kontaktu w zakresie zgłaszania i realizacji inicjatyw oddolnych jest Maciej Patynowski. Nabór Senioralnych Inicjatyw Oddolnych zostanie poprzedzony specjalnym szkoleniem pt. „Seniorzy w działaniu”.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje ziołolecznictwa były ważnym aspektem życia wspólnotowego i konsolidowały społeczności wiejskie. Zioła czerpane pełnymi garściami z ogromnych, lokalnych bogactw środowiska naturalnego, były od zarania dziejów środkami, których człowiek używał do zwalczania chorób, kojenia cierpień i przedłużania życia. Były też używane do ochrony przed złymi mocami i miały zapewnić szczęście, pokój lub bogactwo...

W ramach tegorocznego projektu zaprosimy Was do udziału w unikatowym kursie ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej, podczas którego:

 • poznacie rośliny dziko rosnące, których właściwości wykorzystywane są w kosmetyce, ziołolecznictwie i w kuchni,
 • nauczycie się jak z dostępnych produktów i roślin rosnących na okolicznych łąkach i w lasach stworzyć ekologiczne kosmetyki pozbawione szkodliwych substancji,
 • dowiecie się jak dbać o zdrowie i urodę wykorzystując potencjał okolicznej przyrody.

Odbędzie się 8 spotkań po 3 godziny.

Prowadząca: Bogusława Sługocka - posiada wiedzę z zakresu botaniki, wykorzystania roślin w kuchni i ziołolecznictwie oraz praktyczne umiejętności w tym zakresie. Ukończyła certyfikowany kurs "Wiedza o roślinach" organizowany przez Verein Naturschutzpark Märkische Schweiz e.V.

Podczas warsztatów nauczycie się wyplatania bransoletek z koralików na krośnie. Dowiecie się czym jest osnowa, a czym wątek – jak dobrać odpowiednie nici i zapięcie. Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji krosno i różnego rodzaju koraliki. Będzie można korzystać z gotowych wzorów– schematów przygotowanych specjalnie na warsztaty.

Będziecie rozwijać dokładność, cierpliwość, spostrzegawczość, poznacie sposoby zastosowania współczesnych technik tkackich. Wykonacie na krośnie bransoletkę oraz poznacie podstawy tworzenia ażurowych bransoletek na igle.

Co najważniejsze, każdy ze spotkania wyjdzie z gotową niepowtarzalną bransoletką. Delikatne, leciutkie, kolorowe, szerokie lub wąskie, etniczne lub eleganckie – bransoletki na krośnie są niekwestionowanym hitem, i to w dodatku takim, którego tworzenie to sama przyjemność.

Przy suto zastawionych stołach i doskonałej muzyce na żywo odbędzie się Bal Seniora. Bal będzie okazją by potańczyć, powspominać, pośmiać się i przyjemnie spędzić czas w gronie znajomych i... nowych znajomych.

Z uwagi na to, że tegoroczna odsłona projektu „Pora Seniora” obejmie aż trzynaście wsi, zorganizujemy Bal, który będzie miał międzywiejski i integracyjny charakter.

Kiedy? 31 sierpnia 2019, godz. 19:00-01:00.

Gdzie? Bal odbędzie się w sali Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie. Mieszkańcom poszczególnych wsi zapewniamy bezpłatny transport w obydwie strony, a także drobny poczęstunek i napoje.

Sprawdzonym sposobem na aktywizację (głównie) męskiej części społeczności seniorów będzie organizacja rekreacyjnego Turnieju Wędkarskiego Seniorów w wędkarstwie spławikowym pt. "Nestor wędkarstwa". Turniej będzie miał charakter międzywiejski. Podczas zawodów uczestnicy zawalczą o puchar mistrza oraz profesjonalny sprzęt wędkarski.

Zwycięży zawodnik, który w określonym czasie (90 minut) złowi ryby o największej masie (pomiar wykonany wagą elektroniczną). Finałem zawodów będzie wspólny poczęstunek. Zachętą będą okolicznościowe puchary i cenne nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego o łącznej wartości 750 zł.

Harmonogram zawodów:

 • dzień I - eliminacje(min 13 osób)
 • dzień II - eliminacje(min 13 osób)
 • dzień III - finał(10 osób).

Planowany termin zawodów: 20-22 czerwca.

Gdzie? Zawody odbędą się na stawie rybnym przy ośrodku „W Sam Las” w Barnówku (gm. Dębno).

Dodatkowe informacje: osobą do kontaktu w sprawie zawodów jest Andrzej Lewandowski - Sołtys Różańska (tel. 791 778 315).

Program warsztatów wikliniarskich umożliwi Wam poznanie w praktyce podstawowych splotów plecionkarskich, rozwinięcie umiejętności, pobudzenie wyobraźni plastycznej i przestrzennej poprzez techniki plecionkarskie. Ponadto dowiecie się jak uprawiać i pozyskiwać wiklinę oraz jak przygotować ją do pracy.

Podczas warsztatów wikliniarskich dowiecie się, jak powstają kosze wiklinowe i inne przedmioty użytkowe z wikliny, a także samodzielnie takowe wykonacie. Warsztaty realizowane będą w wymiarze 3 spotkania x 4 godziny.

Prowadzący: Zbigniew Kołodziejczyk – założyciel i właściciel pracowni Wikliny "REMIZA” w Łupowie w (dawnej remizie strażackiej). Jest znanym producentem wyrobów z wikliny z niemal 20-letnim doświadczeniu na rynku, a jego prace docierają do odbiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Specjalizuje się w tworzeniu niepowtarzalnych wyrobów z wikliny (kosze wiklinowe, stoły, krzesła, figurki, ozdoby, dekoracje ogrodowe).

Co kilka lat należy powtarzać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, dlatego w ramach zajęć pt. "Mamy nadciśnienie na wiedzę” przypomnimy i przećwiczymy, jak postępować w najczęściej zdarzających się stanach zagrożenia życia, ze szczególnym akcentem na przypadki charakterystyczne dla seniorów.

Program 2-dniowego kursu obejmie m.in.:

 • zabezpieczanie ran i krwotoków,
 • resuscytację krążeniowo-oddechową,
 • postępowanie w złamaniach, urazach głowy, napadzie padaczki, zadławieniu, przypadku wystąpienia: zawału serca, zatrucia, udaru, wylewu,

Dominującą formą zajęć będą praktyczne ćwiczenia mające na celu rozwijanie poszczególnych umiejętności. Podczas zajęć będzie można wygrać profesjonalne apteczki pierwszej pomocy.

     

Projekt „Pora Seniora w powiecie myśliborskim” współfinansowany jest ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Powiatu Myśliborskiego oraz Gminy Dębno